RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Vervoer, Telecommunicatie en Energie), Luxemburg

Luxemburg stad
© Liesbeth Weijs
datum 3 juni 2022 - 2 juni 2022
plaats Luxemburg, Luxemburg
organisatie Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 1 juni 2022 (OR. fr)

9386/1/22 REV 1

OJ CONS 33 TRANS 310

TELECOM 240 ENER 189

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Vervoer, Telecommunicatie en Energie)

ECCL, Luxemburg

2 en 3 juni 2022 (9.30, 9.30)

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

Vergadervorm: 2+2 (+1 in de luisterzaal)

ZITTING OP DONDERDAG 2 JUNI 2022 (9.30 uur)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten
  • a) 
   Niet-wetgeving 9391/22
  • b) 
   Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 9392/22 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese

   Unie)

VERVOER

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

Europese Unie)

Intermodaal

 • 3. 
  Verordening betreffende de uitrol van infrastructuur voor 9111/22

  alternatieve brandstoffen en tot intrekking van 10877/21+ ADD 1 Richtlijn 2014/94/EU Algemene oriëntatie Luchtvaart

 • 4. 
  Verordening inzake het waarborgen van een gelijk speelveld 8859/22

  voor duurzaam luchtvervoer (initiatief ReFuelEU Luchtvaart) 10884/1/21 REV 1 Algemene oriëntatie + ADD 1

  Intermodaal

 • 5. 
  Herziening van de richtlijn betreffende het kader voor het 9114/22

  invoeren van intelligente vervoerssystemen (ITS) 15114/21 + ADD 1

  Algemene oriëntatie

  Scheepvaart

 • 6. 
  Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2003/25/EG met betrekking 9236/22 + COR 1

  tot de toevoeging van verbeterde stabiliteitsvereisten voor ro-ro 6405/22 + ADD 1 passagiersschepen Algemene oriëntatie

 • 7. 
  Verordening betreffende het gebruik van hernieuwbare en 9278/22 + COR 1

  koolstofarme brandstoffen in de zeevaart (initiatief FuelEU 10327/21 + ADD 1

  Zeevaart)

  Algemene oriëntatie

  Intermodaal

 • 8. 
  Verordening betreffende richtsnoeren van de Unie voor de 8784/22

  ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) Voortgangsverslag Gedachtewisseling

Diversen

 • 9. 
  a) Lopende wetgevingsvoorstellen (openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

Besluit inzake de compensatievereisten in het kader van de 9167/22

Corsia-regeling 10869/21 + COR 1 Informatie van het voorzitterschap

 • b) 
  Presentatie van het tweede voortgangsverslag over de 9232/22

  werkzaamheden met betrekking tot het platform voor internationaal personenvervoer per spoor Informatie van de Nederlandse en de Oostenrijkse delegatie

 • c) 
  Bestuurdersattest voor bestuurders uit derde landen 9119/22

  Informatie van de Deense delegatie

 • d) 
  Maatregelen die op Europees niveau nodig zijn om de 9612/22 + ADD 1

  investeringen in infrastructuur te voltooien: gezamenlijke verklaring van de ministers van Vervoer van Bulgarije, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slowakije en Tsjechië Informatie van de Poolse delegatie namens de Bulgaarse, de Estse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Poolse, de Roemeense, de Slowaakse en de Tsjechische delegatie

 • e) 
  Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap 9505/22

  Informatie van de Tsjechische delegatie ZITTING OP VRIJDAG 3 JUNI 2022 (9.30 uur)

TELECOMMUNICATIE

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

Europese Unie)

 • 10. 
  Verordening tot vaststelling van geharmoniseerde regels 8576/22

  betreffende artificiële intelligentie (wet op de artificiële 8115/21 + ADD 1 intelligentie) en tot wijziging van bepaalde wetgevingshandelingen van de Unie Voortgangsverslag

 • 11. 
  Verordening tot wijziging van Verordening nr. 910/2014 8701/22

  betreffende het Europees kader voor een digitale identiteit 9471/21 + ADD 1 Voortgangsverslag

 • 12. 
  Verordening betreffende geharmoniseerde regels inzake eerlijke 8577/22

  toegang tot en eerlijk gebruik van data (dataverordening) 6596/22 Voortgangsverslag

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 13. 
  Digitale en groene transitie 8907/22

  Oriënterend debat

Diversen

 • 14. 
  a) Lopende wetgevingsvoorstellen (openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag

  betreffende de Europese Unie)

  • i) 
   Verordening betreffende privacy en elektronische 5358/17 communicatie
  • ii) 
   Besluit over het "Traject naar het digitale 11900/21 decennium"
  • iii) 
   Richtlijn betreffende maatregelen voor een hoog 14150/20 + ADD 1 gezamenlijk niveau van cyberbeveiliging in de Unie + ADD 1 COR 1

  Informatie van het voorzitterschap b) Europese verklaring over digitale rechten en beginselen

  voor het digitale decennium Informatie van het voorzitterschap

 • c) 
  Conferentie van de gevolmachtigden van de Internationale

  Unie voor Telecommunicatie (Boekarest, 26 september – 14 oktober 2022) Informatie van het voorzitterschap en de delegaties

 • d) 
  Workshop op hoog niveau "Digitaal humanisme en 9415/22

  artificiële intelligentie" (Brussel, 3 maart 2022) Informatie van de Oostenrijkse, de Tsjechische en de Slowaakse delegatie

 • e) 
  Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap

  Informatie van de Tsjechische delegatie

Eerste lezing

Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van

orde van de Raad)

Op basis van een Commissievoorstel

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)

De raadsformatie Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van verkeer, energiebeleid, telecommunicatie en/of economische zaken. De ministers van vervoer komen gewoonlijk 4 keer per jaar bijeen, de ministers van energie 3 of 4 keer per jaar en de ministers van telecommunicatie 2 maal per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers (VVD) of minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens (VVD) aan.

Deze Raad werkt aan de uitvoering van de EU-doelstellingen op het gebied van vervoer, tele­communicatie en energie: het creëren van moderne, concurrerende en efficiënte markten en infrastructuren en van trans-Europese vervoer-, communicatie- en energienetten.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...