RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Landbouw en Visserij), Brussel

Atomium in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 21 maart 2022
plaats Brussel, België
organisatie Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE) i

Raad van de Europese Unie

Brussel, 18 maart 2022 (OR. fr)

7005/22 OJ CONS 17

AGRI 79 PECHE 74

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Landbouw en Visserij)

Justus Lipsiusgebouw, Brussel

21 maart 2022 (10.00)

Vergadervorm: 2+2 (+1 in de luisterzaal)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten

  Niet-wetgeving 7245/22

LANDBOUW

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  Goedkeuring van de strategische GLB-plannen 7022/22 + COR 1

  Informatie van de Commissie Gedachtewisseling

 • 4. 
  Situatie op de landbouwmarkten, met name na de invasie van 7099/22

  Oekraïne 1 Informatie van de Commissie en de lidstaten Gedachtewisseling

1 Inclusief een gedachtewisseling met de Oekraïense minister van Landbouw en

Voedselvoorziening.

Diversen

 • 5. 
  Landbouw
 • a) 
  Gezamenlijke verklaring van de ministers van Landbouw 7058/22

  van de Visegrad-groep, alsook van Bulgarije, Kroatië, Roemenië en Slovenië, betreffende de bijdrage van hun strategische GLB-plannen tot een rechtvaardiger en groenere Europese landbouw Informatie van de Hongaarse delegatie, namens de Bulgaarse, de Hongaarse, de Kroatische, de Poolse, de Roemeense, de Slowaakse en de Sloveense delegatie

 • b) 
  Bevordering van het productiepotentieel van plantaardige 7141/22

  eiwitten in Europa in overeenstemming met de doelstellingen van de Europese Green Deal Informatie van de Oostenrijkse delegatie, gesteund door de Bulgaarse, de Cypriotische, de Duitse, de Estse, de Finse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Luxemburgse, de Maltese, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Slowaakse, de Sloveense en de Spaanse delegatie

  • c) 
   Buitengewone zitting van de ministers van Landbouw van 7241/22 de G7 (hybride vergadering, 11 maart 2022)

   Informatie van de Duitse delegatie

  • d) 
   Gebruik van biomeststoffen (RENURE) 7242/22 Informatie van de Nederlandse delegatie
 • e) 
  Gezamenlijke verklaring van de Groep vrienden van de 7142/22

  GA's over de volgende herziening van het kwaliteitsbeleid Informatie van de Spaanse delegatie, namens de Belgische, de Bulgaarse, de Cypriotische, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Maltese, de Oostenrijkse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Spaanse en de Tsjechische delegatie (als waarnemer)

  • f) 
   Bezorgdheid over het ontwerp van wetgevingshandeling 7269/22 over duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

   Informatie van de Poolse delegatie, namens de Bulgaarse, de Estse, de Hongaarse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Oostenrijkse, de Poolse, de Roemeense, de Slowaakse en de Sloveense delegatie

 • g) 
  Alternatieven voor al dan niet in de landbouw gebruikte 7268/1/22 REV 1 gewasbeschermingsmiddelen (zoals glyfosaat)

  Informatie van de Sloveense delegatie

Visserij

 • h) 
  Stijgende kosten voor productie en commerciële 7285/22 exploitatie in de visserijsector

  Informatie van de Spaanse delegatie, gesteund door de Belgische, de Bulgaarse, de Cypriotische, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Portugese, de Roemeense en de Sloveense delegatie

Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van

orde van de Raad)

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

De raadsformatie i Landbouw en Visserij (AGRIPECHE) bestaat uit de ministers van landbouw en/of visserij. Deze Raad vergadert formeel één keer per maand, ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Piet Adema i (ChristenUnie) aan.

De Raad Landbouw en Visserij houdt zich bezig met wetgeving over voedselproductie, plattelands­ontwikkeling en visserijbeheer.

4.

Meer over...