Tweede Kamer akkoord met vijf Grondwetswijzigingen in tweede lezing

dinsdag 5 april 2022
gewijzigd

DEN HAAG (PDC i) - De Tweede Kamer heeft vandaag vijf wetsvoorstellen tot Grondwetswijzigingen in tweede lezing aangenomen. Hiermee is het wijzigingsproces voor deze voorstellen in de Tweede Kamer afgerond.

In onderstaand overzicht staan in het kort de behandelde wijzigingen met de belangrijkste gevolgen genoemd. Op de achterliggende pagina's is het mogelijk om meer te lezen over de geschiedenis van de wijziging.

 

Voorstel

Toelichting

Stemmen

Algemene bepaling

Toevoeging van een algemene bepaling, waarin staat dat de Grondwet de grondrechten en democratische rechtsstaat waarborgt. Doel is de relatie tussen de Grondwet en burgers wordt verstevigd.

Tegen: PVV, FVD en SGP

Modernisering briefgeheim

Uitbreiding van het briefgeheim (artikel 13) om ook alle digitale communicatiemiddelen in het artikel op te nemen.

a.s.*

Recht op een eerlijk proces

Het recht op een eerlijk proces is een pijler van de rechtsstaat, maar staat versnipperd over verschillende artikelen in de Grondwet. Dit voorstel neemt het recht expliciet op in artikel 17.

a.s.*

Herijking tweede lezing Grondwetswijziging

Deze wijziging legt vast dat een Grondwetswijziging in eerste en tweede lezing door opeenvolgende Tweede Kamers behandeld moet worden. Nu kan de Tweede Kamer nog wachten op gunstige politieke verhoudingen, voordat zij de wijziging onder handen neemt.

tegen: PvdD

Uitgewerkte additionele artikelen

Additionele artikelen zijn artikelen die overgangsrecht regelen na een eerdere grondwetsherziening. Nu dat niet meer nodig is, kunnen die bepalingen vervallen.

a.s.*

  • algemene stemmen

Nu het proces in de Tweede Kamer is afgerond, moet ook de Eerste Kamer hier nog over stemmen. Ook daar geldt dat een tweederde meerderheid nodig is voor aanvaarding.

Bron: Tweede Kamer