Raad Algemene Zaken, 12 april 2022 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op dinsdag 12 april 2022, 16:30.

Voornaamste resultaten

Jaarlijkse dialoog over de rechtsstaat

De Raad Algemene Zaken heeft in het kader van de jaarlijkse dialoog over de rechts­staat de situatie in Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland en Oostenrijk besproken.

Doel van deze dialoog is een grondig en gestructureerd debat te voeren over de rechts­staat, met inachtneming van de beginselen van objectiviteit, non-discriminatie en gelijke behandeling van alle lidstaten.

De Commissie leidde de besprekingen in met de belangrijkste bevindingen van de land­specifieke hoofdstukken van haar verslag over de rechtsstaat van 2021. Vervolgens kregen de betrokken lidstaten de mogelijkheid om de belangrijkste ontwikkelingen en specifieke kenmerken van hun nationale rechts­statelijke kader toe te lichten.

Daarna volgde een gedachte­wisseling waarin de lidstaten hun ervaringen en beste praktijken met betrekking tot de genoemde ontwikkelingen deelden. Er zijn geen formele conclusies aangenomen.

Conferentie over de toekomst van Europa

Het voorzitterschap heeft de balans opgemaakt van de werkzaamheden voor de Conferentie over de toekomst van Europa. Tijdens de plenaire zitting van de Conferentie van 8 en 9 april in Straatsburg werden door de werkgroepen ontwerp­voorstellen voorgelegd aan de plenaire vergadering. De Raad hield een gedachte­wisseling over deze eerste, voorlopige versie van de voorstellen en de volgende stappen.

De deelnemers van de Conferentie moeten tijdens de plenaire vergadering van 29 en 30 april overeenstemming bereiken over een definitieve versie. Daarna kunnen burgers ook nog hun mening geven. Het eindverslag van de Conferentie over de toekomst van Europa zal op 9 mei worden ingediend bij het gezamenlijke voorzitterschap van de Conferentie, bestaande uit de voorzitter van het Europees Parlement, de voorzitter van de Europese Commissie en de voorzitter van de Raad.

Vervolgens is het aan de instellingen van de EU om gehoor te geven aan de conclusies van de Conferentie en de burgers hierover te informeren.

Conferentie over de toekomst van Europa (achtergrond­informatie)

Strategisch prognose­verslag 2022

Tijdens een informele lunch werd gesproken over de voorbereiding van het strategisch prognose­verslag 2022 van de Europese Commissie.

Tot slot nam de Raad zonder debat de A-punten van wetgevende en niet-wetgevende aard aan.

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3867

Luxemburg

12 april 2022

10:15

Vooraf (documenten)

Voorlopige agenda

Lijst van A-punten, wetgevingsberaadslagingen

Lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Stemuitslagen zitting