Vijf wetten over aanpassing Grondwet in Staatsbladen

dinsdag 30 augustus 2022

DEN HAAG (PDC i) - Op 30 augustus zijn Staatsbladen over wijziging van de Grondwet verschenen. Het betreft vier in juli aangenomen wetsvoorstellen en een voorstel om enkele additionele bepalingen te laten vervallen.

Op grond van artikel 139 Grondwe it, het artikel dat de bekendmaking en inwerkingtreding van grondwetswijzigingen bepaalt, treden de veranderingen van de Grondwet direct in werking na deze bekendmaking.

Het gaat om de volgende aangenomen voorstellen:

  • Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (Staatsblad 333).

Bron: Officiele Bekendmakingen/Staatsblad