Artikel III: - Vervallen -

II
Artikel III
IV

Vervallen

1.

Ontwikkeling artikel

1983

Artikel 6, voor zover dit betrekking heeft op de uitoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen van het in artikel 6, eerste lid omschreven recht, treedt eerst na vijf jaren of op een bij krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking.

1987: art III
1995
1999: art III, 2000: art III, 2002: art III, 2005: art III, 2006: art III, 2017: art III, 2018: art III, 2022: art III