Vernieuwde versie artikel 1 Grondwet in werking getreden

woensdag 22 februari 2023

DEN HAAG (PDC i) - De toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegronden in de Grondwet is vandaag in werking getreden. Na een feestelijke ondertekening van de wet door minister Hanke Bruins Slot afgelopen vrijdag, in aanwezigheid van vele belanghebbenden, is vandaag het Staatsblad verschenen waarin de wet is bekendgemaakt.

 
Naar de grotere foto
De feestelijke ondertekening van artikel 1 Grondwet op 17 februari 2023

Lees meer Lees minder

De feestelijke ondertekening van artikel 1 Grondwet op 17 februari 2023

De ondertekening van de wet gebeurde op vrijdag 17 februari, exact 40 jaar na de grote Grondwetsherziening van 1983 toen het discriminatieverbod werd opgenomen in het allereerste artikel van de Grondwet. Door uitbreiding van artikel 1 wordt een bevestiging en verankering beoogd van de acceptatie en de emancipatie van mensen met een functionele beperking en de gelijke behandeling tussen hetero’s en lhbti'ers.

De wet heeft een lange weg afgelegd. Al in 2010 maakten de Tweede Kamerleden Boris van der Ham i (D66), Naïma Azough i (GroenLinks) en Anja Timmer i (PvdA). In de laatste fase van het wetgevingstraject werd het voorstel verdedigd door Alexander Hammelburg i (D66), Laura Bromet i (GroenLinks) en Habtamu de Hoop i (PvdA).

Bron: Staatsblad 2023/62