SGP-Kamerlid Chris Stoffer wil gezin verankeren in de Grondwet

maandag 15 mei 2023

DEN HAAG (PDC i) - SGP i-Kamerlid Chris Stoffer i wil de eerbiediging van het gezinsleven opnemen in artikel 10 i van de Grondwet. Dat blijkt uit het wijzigingsvoorstel, dat is gepubliceerd op de website van de SGP. Het voorstel is nog niet ingediend, maar volgens de website gaat de internetconsultatie binnenkort van start.

Naast de eerbiediging van het gezinsleven stelt het wijzigingsvoorstel ook regels omtrent de economische, sociale en culturele bescherming van het gezin voor. Daarnaast staat het recht van kinderen om hun biologische ouders te kennen en een jaarlijks regeringsverslag van de staat van het gezin aan de Staten-Generaal in het voorstel vastgelegd. Voor de eerbiediging van het gezinsleven staat een uitzondering opgenomen wanneer de lichamelijke, geestelijke of morele belangen van het kind ernstig worden bedreigd.

Stoffer is van mening dat er in de Nederlandse politiek te weinig aandacht is voor het gezin. Zijn argument voor het wijzigingsvoorstel is dat in veel andere landen het gezin wel nadrukkelijk wordt genoemd in de Grondwet en dat in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) ‘het recht op familieleven’ ook staat vastgelegd.

Bron: website SGP