Initiatiefvoorstel over grondwetsbepaling gezins- en familieleven

vrijdag 3 november 2023

DEN HAAG (PDC i) - Chris Stoffer i (SGP), Hilde Palland i (CDA), Nico Drost i (ChristenUnie) en Nicki Pouw-Verweij i (BBB) hebben een wetsvoorstel ingediend om gezins- en familieleven te verankeren in de Grondwet.

De initiatiefnemers willen dat het gezin in de relatie met de overheid meer waarborgen krijgt. De overheid moet zich rekenschap geven van effecten van het beleid op het gezinsleven. Dit moet de basis zijn voor een weloverwegen en samenhangend gezinsbeleid.

Het voorstel behelst invoeging van artikel 10a, dat vier onderdelen kent:

 • 1. 
  Eerbiediging van het recht op gezinsleven;
 • 2. 
  Wettelijke bescherming van de economische, sociale en culturele belangen van het gezins- en familieleven;
 • 3. 
  Recht om zijn of haar biologische ouders te kennen;
 • 4. 
  Jaarlijks verslag over de staat van het gezin aan de Staten-Generaal.

Het betreft een voorstel in eerste lezing.

Bron: kamerstuk 36.459