Voorstel Grondwetswijziging voor terugzendrecht Eerste Kamer ingediend

donderdag 8 juni 2023

DEN HAAG (PDC i) - Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot i heeft een wetsvoorstel voor een terugzendrecht van de Eerste Kamer ingediend. Hiermee zou de Eerste Kamer de mogelijkheid krijgen aanpassingen voor te stellen in in wetsvoorstellen om deze vervolgens terug te sturen naar de Tweede Kamer. Het voorstel behelst een wijziging van artikel 85 i, 86 i en 87 i Grondwet.

In tegenstelling tot de Tweede Kamer kan de Eerste Kamer wetsvoorstellen momenteel niet wijzigen. Zij kan een wetsvoorstel alleen maar in zijn geheel aannemen of verwerpen. Wel kan de Eerste Kamer om een novelle i vragen, maar dan moet dat wetsvoorstel eerst het hele wetgevingstraject doorlopen.

Het terugzendrecht zou hier verandering in brengen. Nadat de Eerste Kamer een wetsvoorstel heeft gewijzigd, zou dat vervolgens teruggestuurd worden naar de Tweede Kamer. Die moet dan beslissen of zij akkoord gaat met de verandering en stemmen over het wetsvoorstel.

Dit wetsvoorstel is een onderdeel van een drietal grondwetswijzigingen die betrekking hebben op de rol en het functioneren van de Eerste Kamer. Eerder stemde de Tweede Kamer al in met het wetsvoorstel om tweede lezing van grondwetswijzigingen voortaan in een verenigde vergadering i van beide Kamers te behandelen met tweederde meerderheid. Ook ging de Kamer akkoord met het verlengen van de zittingsduur van de senaat i naar zes jaar, waarbij elke drie jaar de helft van de Eerste Kamerleden gekozen worden (nog steeds door de Provinciale Staten).

Het invoeren van het terugzendrecht was een van de aanbevelingen van de staatscommissie parlementair stelsel i onder leiding van Johan Remkes i, die geadviseerd heeft over de parlementaire democratie en het parlementaire stelsel.

Bron: Rijksoverheid