Kiesraad positief over verandering kiesstelsel

woensdag 10 april 2024

DEN HAAG (PDC i) - De Kiesraad i is positief over vergroting van de keuzevrijheid van kiezers, zoals wordt beoogd met het wetsvoorstel 'Met één stem meer keus'. Daarmee krijgen kiezers de keuze tussen een lijststem of een kandidatenstem. Dat staat in een door de Kiesrecht uitgebracht advies.

De kandidatenstem biedt de mogelijkheid om een voorkeur voor een specifieke kandidaat kenbaar te maken. De Kiesraad begrijpt de keuze om daarbij wel, anders dan eerst de bedoeling was, een voorkeursdrempel te handhaven. Voorkomen moet worden dat een kandidaat met een laag aantal kandidaatstemmen toch wordt gekozen. De kans om de lijstvolgorde te doorbreken wordt met het wetsvoorstel sowieso groter.

Er is enige zorg over de kans op lijstuitputting, omdat er nog slechts één (landelijke) kandidatenlijst mag worden ingeleverd en niet, zoals nu, aparte lijsten in alle kieskringen. De Kiesraad bepleit daarom het maximale aantal kandidaten op een lijst op ten minste 100 te brengen. Dat is nu 80.

Bron: Kiesraad