Commissie: verenigbaarheid minister-Kamerlid tijdens formatie kan blijven

woensdag 12 juni 2024

DEN HAAG (PDC i) - Er is geen reden om ministers en staatssecretarissen na hun verkiezing tot Kamerlid te verbieden die ambten tijdelijk te verenigen. Die combinatie, mogelijk via artikel 57 i van de Grondwet, is wenselijk vanwege de continuïteit van bestuur. Dat stelt de Commissie-Engels die advies moest uitbrengen over dit grondwetsartikel.

De Tweede Kamer vroeg om dat advies naar aanleiding van vragen die in 2021 rezen, toen gekozen enkele Tweede Kamerleden na hun verkiezing toetraden tot het demissionaire kabinet. Zij namen na een advies van de Raad van State en een discussie in de Tweede Kamer kort daarna alsnog ontslag als Kamerlid.

De Commissie vindt wel dat artikel 57 duidelijker moeten maken dat verenigbaarheid ook geldt als een Kamerlid pas na de verkiezingen bewindspersoon wordt. Zij onderschrift verder de opvatting van de Raad van State dat een in een demissionair kabinet benoemde bewindspersoon automatisch ook demissionair is.

Er zou wel een mogelijkheid voor een specifieke vervangingsregeling moet komen. Dit vergt aanpassing van de Grondwet. De Commissie vindt dat de combinatie van ambten zo kort mogelijk moet zijn, maar oplossing daarvoor ligt in minder lange kabinetsformaties.

Bron: verslag commissie