Parlementaire behandeling Artikel 54: Verkiezing Tweede Kamer; uitsluiting kiesrecht

2008: Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht
  Ingediend Aanvaard TK Aanvaard EK Staatsblad
Eerste lezing
30471
28 feb
2006
03 okt
2006
14 nov
2006
17 nov
2006
Tweede lezing
31012
20 apr
2007
11 dec
2007
24 jun
2008
15 jul
2008