Nederlandse Grondwet:
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (2008)

1.

Onderverdeling

2.

Grondwetsherziening 2008

In 2008 werd de Grondwet gewijzigd ten aanzien van het stemrecht van wilsonbekwamen (artikel 54) en het voorzitterschap van gemeenteraad en provinciale staten (artikelen 125 en 126).

Stemrecht wilsonbekwamen

De aanleiding van deze wijziging was een uitspraak van de Raad die concludeerde, dat het categoraal uitsluiten van het kiesrecht van mensen die onder curatele staan in strijd is met het Internationaal Verdrag Burgerlijke en Politieke Rechten. Daarnaast wordt met de wijziging benadrukt dat personen met een geestelijke beperking zoveel mogelijk doen wat ze in redelijkheid kunnen doen.

Voorzitterschap gemeenteraad en Provinciale Staten

Geschrapt werd de grondwettelijke bepaling dat de Commissaris van Koning voorzitter is van provinciale staten en de burgemeester voorziiter van de gemeenteraad.

3.

Versies

                                                                                                                                                                         

 

Inhoud

  • Contact
  • Home