Artikel 95: Quorum bij het vellen van definitive Vonnissen

94
Artikel 95
96

Hetzelve velt geene definitive Vonnissen, ten zy er ten minsten zeven Leden tegenwoordig zyn.

1.

Ontwikkeling artikel

1801

Hetzelve velt geene definitive Vonnissen, ten zy er ten minsten zeven Leden tegenwoordig zyn.

1805

Het Nationaal Geregtshof velt geene definitive Vonnissen, ten zij er ten minste zeven Leden tegenwoordig zijn.

1806

Het Nationaal Geregtehof velt geene definitive Vonnissen, ten zij er ten minste twee derde der Leden tegenwoordig zijn.