Artikel 51: Koning herneemt waarneming Regering na opheffen onbekwaamheid

50
Artikel 51
52

Onmiddellijk na afkondiging van het in artikel 48 omschreven besluit herneemt de Koning de waarneming der Regering.

1.

Ontwikkeling artikel

1848: art 49
1887

Onmiddellijk na afkondiging van het in artikel 47 omschreven besluit herneemt de Koning de waarneming der Regeering.

1917: art 50, 1922: art 49, 1938: art 51, 1948: art 51, 1953: art 51, 1956: art 51, 1963: art 51, 1972: art 51