Artikel 49: Koning herneemt waarneming Regeering na opheffen onbekwaamheid

48
Artikel 49
50

Onmiddellijk na afkondiging van het in artikel 46 omschreven besluit herneemt de Koning de waarneming der Regeering.

1.

Ontwikkeling artikel

1848: art 49
1887

Onmiddellijk na afkondiging van het in artikel 47 omschreven besluit herneemt de Koning de waarneming der Regeering.

1917: art 50, 1922: art 49, 1938: art 51, 1948: art 51, 1953: art 51, 1956: art 51, 1963: art 51, 1972: art 51