Artikel 51: Koning herneemt waarneming Regeering na opheffen onbekwaamheid

50
Artikel 51
52

Onmiddellijk na afkondiging van het in artikel 46 i omschreven besluit herneemt de Koning de waarneming der Regeering.

1.

Ontwikkeling artikel

1848: art 49
1887

Onmiddellijk na afkondiging van het in artikel 47 i omschreven besluit herneemt de Koning de waarneming der Regeering.

1917: art 50, 1922: art 49, 1938: art 51, 1948: art 51, 1953: art 51, 1956: art 51, 1963: art 51, 1972: art 51