Tijdlijn Europese Grondwet (chronologisch)

Hieronder staat een chronologisch overzicht van het traject dat moet leiden tot de totstandkoming van een Europese Grondwet. In dit overzicht is de meeste nadruk gelegd op mijlpalen in de Europese Conventie i (februari 2002-juli 2003) en de Intergouvernementele Conferentie i (oktober 2003-januari 2004?).

Klik hier voor een omgekeerd chronologisch overzicht.

1.

Tijdlijn

Tijdlijn

Gebeurtenis

december 2000

Publicatie van het Verdrag van Nice, waaraan is toegevoegd een Verklaring betreffende de toekomst van de Unie

27 december 2001

Verklaring van Laken: de regeringsleiders en staatshoofden van de Europese Unie besluiten tot instelling van een Europese Conventie voor de Toekomst van Europa

28 februari 2002

Openingszitting van de Europese Conventie i

28 oktober 2002

Conventievoorzitter en voormalig Frans staatshoofd Valéry Giscard d'Estaing presenteert het constitutionele raamwerk voor een ontwerp-Grondwet

februari-mei 2003

publicatie van de 'eerste golf' ontwerp-artikelen voor de nieuwe Grondwet, de Conventie-deelnemers dienen meer dan 2.000 amendementen in

mei-juni 2003

publicatie van de 'tweede golf' ontwerp-artikelen, de Conventie-deelnemers dienen vele honderden amendementen in

19 en 20 juni 2003

Europese Raad in Thessaloniki: Conventievoorzitter Giscard d'Estaing presenteert de ontwerp-Grondwet aan de verenigde regeringsleiders en staatshoofden van de Europese Unie

1 juli 2003

Griekenland draagt het voorzitterschap van de Europese Unie i over aan Italië

18 juli 2003

Giscard overhandigt de definitieve ontwerp-Grondwet aan Silvio Berlusconi in Rome

21 juli 2003

EU-voorzitter Italië zet leidt de opening van de Intergouvernementele Conferentie (IGC) in door de procedure te starten die is neergelegd in Artikel 48 van het EU-verdrag

5 en 6 september 2003

Informeel overleg van ministers van Buitenlandse Zaken in Gymnich

26 september 2003

Het Europees Parlement en de Europese Commissie dienen hun adviezen inzake de IGC in

4 oktober 2003

Officiële start van de Intergouvernementele Conferentie in Rome i, door een bijzondere bijeenkomst van regeringsleiders

16 en 17 oktober 2003

Europese Raad van regeringsleiders en staatshoofden in Brussel

27 oktober 2003

Intergouvernementele Conferentie in Rome

25 november 2003

Tweede Kamer stemt in met initiatief-wetsvoorstel voor het houden van een referendum over de Europese Grondwet

12 en 13 december 2003

Europese Raad van regeringsleiders en staatshoofden in Brussel; mislukking onderhandelingen Europese Grondwet

1 januari 2004

Italië draagt het voorzitterschap van de Europese Unie over aan Ierland

25-26 maart 2004

Europese Raad. Hervatting onderhandelingen Europese Grondwet.

1 mei 2004

Formele toetreding van tien nieuwe lidstaten tot de Europese Unie

10 juni 2004

Verkiezingen voor het Europees Parlement

16-17 juni 2004

Europese Raad. Definitief besluit over al dan niet doorgaan Europese Grondwet.

1 juli 2004

Ierland draagt het voorzitterschap van de Europese Unie over aan Nederland