Tijdlijn Europese Grondwet

Hieronder staat een omgekeerd chronologisch overzicht van het traject dat moet leiden tot de totstandkoming van een Europese Grondwet. Klik hier voor een chronologisch overzicht.

1.

Tijdlijn

Tijdlijn

Gebeurtenis

1 juli 2004

Ierland draagt het voorzitterschap van de Europese Unie over aan Nederland

16-17 juni 2004

Europese Raad. Definitief besluit over al dan niet doorgaan Europese Grondwet.

10 juni 2004

Verkiezingen voor het Europees Parlement

1 mei 2004

Formele toetreding van tien nieuwe lidstaten tot de Europese Unie

25-26 maart 2004

Europese Raad. Hervatting onderhandelingen Europese Grondwet.

1 januari 2004

Italië draagt het voorzitterschap van de Europese Unie over aan Ierland

12 en 13 december 2003

Europese Raad van regeringsleiders en staatshoofden in Brussel; mislukking onderhandelingen Europese Grondwet

25 november 2003

Tweede Kamer stemt in met initiatief-wetsvoorstel voor het houden van een referendum over de Europese Grondwet

27 oktober 2003

Bijzondere Raad op ministerieel niveau (IGC)

16 en 17 oktober 2003

Europese Raad van regeringsleiders en staatshoofden in Brussel (IGC)

4 oktober 2003

Officiële start van de Intergouvernementele Conferentietie (IGC) in Rome, door een bijzondere bijeenkomst van regeringsleiders

26 september 2003

Het Europees Parlement en de Europese Commissie dienen hun adviezen inzake de IGC in.

21 juli 2003

EU-voorzitter Italië start de procedure (artikel 48 van het EU-verdrag) waarmee de Intergouvernementele Conferentie i (IGC) wordt ingesteld.

18 juli 2003

Giscard overhandigt de definitieve ontwerp-Grondwet aan Silvio Berlusconi in Rome

1 juli 2003

Griekenland draagt het voorzitterschap van de Europese Unie i over aan Italië

19 en 20 juni 2003

Europese Raad in Thessaloniki: Conventievoorzitter Giscard d'Estaing presenteert de ontwerp-Grondwet aan de verenigde regeringsleiders en staatshoofden van de Europese Unie

mei-juni 2003

publicatie van de 'tweede golf' ontwerp-artikelen, de Conventie-deelnemers dienen vele honderden amendementen in

februari-mei 2003

publicatie van de 'eerste golf' ontwerp-artikelen voor de nieuwe Grondwet, de Conventie-deelnemers dienen meer dan 2.000 amendementen in

28 oktober 2002

Conventievoorzitter en voormalig Frans staatshoofd Valéry Giscard d'Estaing presenteert het constitutionele raamwerk voor een ontwerp-Grondwet

28 februari 2002

Openingszitting van de Europese Conventie i

27 december 2001

Verklaring van Laken: de regeringsleiders en staatshoofden van de Europese Unie besluiten tot instelling van een Europese Conventie voor de Toekomst van Europa

december 2000

Publicatie van het Verdrag van Nice, waaraan is toegevoegd een Verklaring betreffende de toekomst van de Unie