Artikel III-239: Reglement

III-238
Artikel III-239
III-240

Ieder lid van de Raad kan slechts door één ander lid worden gemachtigd om namens hem te stemmen. Onthouding van stemming door aanwezige of vertegenwoordigde leden vormt geen beletsel voor het aannemen der besluiten van de Raad waarvoor eenparigheid van stemmen is vereist.

De Europese Raad stelt met gewone meerderheid zijn eigen procedurevoorschriften vast.

De voorzitter van het Parlement kan door de Europese Raad worden uitgenodigd aldaar te worden gehoord.

De Europese Raad wordt bijgestaan door het in [het vroegere artikel 207] i vermelde secretariaat.

1.

Ontwikkeling artikel

2003

Ieder lid van de Raad kan slechts door één ander lid worden gemachtigd om namens hem te stemmen. Onthouding van stemming door aanwezige of vertegenwoordigde leden vormt geen beletsel voor het aannemen der besluiten van de Raad waarvoor eenparigheid van stemmen is vereist.

De Europese Raad stelt met gewone meerderheid zijn eigen procedurevoorschriften vast.

De voorzitter van het Parlement kan door de Europese Raad worden uitgenodigd aldaar te worden gehoord.

De Europese Raad wordt bijgestaan door het in [het vroegere artikel 207] i vermelde secretariaat.

2003
 • 1. 
  Ieder lid van de Europese Raad kan slechts door één ander lid worden gemachtigd om namens hem te stemmen.

  Onthouding van stemming door aanwezige of vertegenwoordigde leden vormt geen beletsel voor het aannemen der besluiten van de Europese Raad waarvoor eenparigheid van stemmen is vereist.

 • 2. 
  De voorzitter van het Europees Parlement kan worden uitgenodigd door de Europese Raad te worden gehoord.
2003
 • 1. 
  Ieder lid van de Europese Raad kan slechts door één ander lid worden gemachtigd om namens hem te stemmen.

  Onthouding van stemming door aanwezige of vertegenwoordigde leden vormt geen beletsel voor het vaststellen van besluiten van de Europese Raad waarvoor eenparigheid van stemmen is vereist.

 • 2. 
  De voorzitter van het Europees Parlement kan worden uitgenodigd om door de Europese Raad te worden gehoord.
 • 3. 
  De Europese Raad stelt bij gewone meerderheid zelf zijn procedurevoorschriften vast. besluit met gewone meerderheid van stemmen over procedurekwesties en stelt met gewone meerderheid van stemmen zijn reglement van orde vast.
2004
 • 1. 
  Ieder lid van de Europese Raad kan slechts door één ander lid worden gemachtigd om namens hem te stemmen.

  Onthouding van stemming door aanwezige of vertegenwoordigde leden vormt geen beletsel voor het vaststellen van beslissingen van de Europese Raad waarvoor eenparigheid van stemmen is vereist.

 • 2. 
  De voorzitter van het Europees Parlement kan worden uitgenodigd om door de Europese Raad te worden gehoord.
 • 3. 
  De Europese Raad besluit met gewone meerderheid van stemmen over procedurekwesties en over de vaststelling van zijn reglement van orde.
 • 4. 
  De Europese Raad wordt bijgestaan door het secretariaat-generaal van de Raad.