Artikel III-240: Het voorzitterschap van de Raad

III-239
Artikel III-240
III-241

(Het voorzitterschap van de Raad)

1.

Ontwikkeling artikel

2003

(Het voorzitterschap van de Raad)

2003
  • 1. 
    De Raad van Ministers wordt door zijn voorzitter, op diens initiatief, of op initiatief van een van zijn leden of van de Europese Commissie in vergadering bijeengeroepen.
  • 2. 
    De Europese Raad stelt bij Europees besluit met eenparigheid van stemmen de toerbeurtregeling voor het voorzitterschap van de formaties van de Raad van Ministers vast.
2003

De Raad wordt door zijn voorzitter, op diens initiatief of op initiatief van een van zijn leden of van de Commissie, in vergadering bijeengeroepen.

2004

De Raad wordt door zijn voorzitter, op diens initiatief of op initiatief van een van zijn leden of van de Commissie, in vergadering bijeengeroepen.