Artikel III-253: Algemeen verslag

III-252
Artikel III-253
III-254

De Commissie publiceert jaarlijks, ten minste een maand vóór de opening van de zitting van het Europees Parlement, een algemeen verslag over de werkzaamheden van de Unie.

1.

Ontwikkeling artikel

1984
 • 1. 
  De Commissie is verantwoordelijk jegens het Parlement.
 • 2. 
  Zij beantwoordt de door de leden van het Parlement gestelde schriftelijke en mondelinge vragen.
 • 3. 
  Indien het Parlement met gekwalificeerde meerderheid een motie van afkeuring aanneemt, dienen de leden van de Commissie gezamenlijk hun functie neer te leggen. De stemming over de motie van afkeuring is openbaar en mag niet eerder plaatsvinden dan, ten minste drie dagen na indiening van de motie.
 • 4. 
  Na de afkeuring wordt een nieuwe Commissie samengesteld volgens de in artikel 25 i van dit Verdrag neergelegde procedure. Totdat de nieuwe Commissie is geïnstalleerd, behartigt de oude Commissie de lopende zaken.
2003

De Commissie publiceert jaarlijks, ten minste een maand vóór de opening van de zitting van het Europees Parlement, een algemeen verslag over de werkzaamheden van de Unie.

2003

De Europese Commissie publiceert jaarlijks, ten minste een maand voordat de zitting van het Europees Parlement wordt geopend, een algemeen verslag over de activiteiten van de Unie.