Artikel 25: Commissie

24
Artikel 25
26

De Commissie treedt binnen zes maanden na de verkiezing van het Parlement in functie.

Bij de aanvang van elke zittingsperiode benoemt de Europese Raad de voorzitter van de Commissie. Laatstgenoemde stelt de Commissie samen, na raadpleging van de Europese Raad.

De Commissie legt haar programma aan het Parlement voor. Zijn treedt in functie na van het Parlement de investituur te hebben verkregen. Zij blijft in functie totdat de nieuwe Commissie wordt geïnstalleerd.

Toelichting

In de toelichting bij dit ontwerp-Verdrag becommentarieerde Spinelli de rol van de Europese Commissie in het institutionele systeem als volgt:

 • 26. 
  De Commissie van de Unie wordt ten opzichte van de huidige Commissie van de Gemeenschappen aanzienlijk versterkt.

  Zij neemt de volledige verantwoording op zich, niet alleen voor het beheer van de communautaire acties, maar ook voor de programmering ervan, alsmede voor de wetgevings- en begrotingsinitiatieven die hieruit voortvloeien.

  Voorts is haar wijze van benoeming grondig gewijzigd. De regeringen benoemen nog steeds in het kader van de Europese Raad de voorzitter van de Commissie, maar deze laatste speelt een grotere rol, omdat hij - en niet meer de regeringen - de Commissie samenstelt. Maar vooral treedt de Commissie pas in functie wanneer zij de investituur van het Parlement heeft verkregen.

1.

Ontwikkeling artikel

1984

De Commissie treedt binnen zes maanden na de verkiezing van het Parlement in functie.

Bij de aanvang van elke zittingsperiode benoemt de Europese Raad de voorzitter van de Commissie. Laatstgenoemde stelt de Commissie samen, na raadpleging van de Europese Raad.

De Commissie legt haar programma aan het Parlement voor. Zijn treedt in functie na van het Parlement de investituur te hebben verkregen. Zij blijft in functie totdat de nieuwe Commissie wordt geïnstalleerd.

Toelichting

In de toelichting bij dit ontwerp-Verdrag becommentarieerde Spinelli de rol van de Europese Commissie in het institutionele systeem als volgt:

 • 26. 
  De Commissie van de Unie wordt ten opzichte van de huidige Commissie van de Gemeenschappen aanzienlijk versterkt.

  Zij neemt de volledige verantwoording op zich, niet alleen voor het beheer van de communautaire acties, maar ook voor de programmering ervan, alsmede voor de wetgevings- en begrotingsinitiatieven die hieruit voortvloeien.

  Voorts is haar wijze van benoeming grondig gewijzigd. De regeringen benoemen nog steeds in het kader van de Europese Raad de voorzitter van de Commissie, maar deze laatste speelt een grotere rol, omdat hij - en niet meer de regeringen - de Commissie samenstelt. Maar vooral treedt de Commissie pas in functie wanneer zij de investituur van het Parlement heeft verkregen.

1994
 • 1. 
  De Commissie wordt voor de duur van 5 jaar benoemd volgens de in lid 2 van dit artikel neergelegde procedure.
 • 2. 
  Bij het begin van elke zittingsperiode wordt de voorzitter van de Commissie op voorstel van de Europese Raad door het Parlement gekozen met de meerderheid van zijn leden.

  De leden van de Commissie worden door de voorzitter gekozen met instemming van de Raad, die hierover met gekwalificeerde meerderheid beslist. De aldus samengestelde Commissie treedt in functie na van het Europees Parlement het vertrouwensvotum te hebben gekregen.

 • 3. 
  Het Parlement kan met de meerderheid van zijn leden een motie van afkeuring aannemen na een voorafgaande kennisgeving van ten minste drie werkdagen; goedkeuring van deze motie leidt tot collectief aftreden van de leden van de Commissie, die de lopende zaken blijven behartigen tot in hun vervanging is voorzien.