Artikel III-327: Eigendomsrechten lidstaten

III-326
Artikel III-327
III-328

De Grondwet laat de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten onverlet.

1.

Ontwikkeling artikel

2003

De Grondwet laat de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten onverlet.

2003

De Grondwet laat de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten onverlet.

2003

De Grondwet laat de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten onverlet.

2004

De Grondwet laat de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten geheel onverlet.