Artikel III-331: Eigendomsrecht in de lidstaten

III-330
Artikel III-331
III-332

De Grondwet laat de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten onverlet.

1.

Ontwikkeling artikel

2003

De Grondwet laat de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten onverlet.

2003

De Grondwet laat de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten onverlet.

2003

De Grondwet laat de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten onverlet.

2004

De Grondwet laat de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten geheel onverlet.