Artikel III-425: Eigendomsrecht in de lidstaten

III-424
Artikel III-425
III-426

De Grondwet laat de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten geheel onverlet.

1.

Ontwikkeling artikel

2003

De Grondwet laat de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten onverlet.

2003

De Grondwet laat de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten onverlet.

2003

De Grondwet laat de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten onverlet.

2004

De Grondwet laat de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten geheel onverlet.