Artikel II-44: Recht van petitie

II-43
Artikel II-44
II-45

Iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met zijn verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat heeft het recht een verzoekschrift tot het Europees Parlement te richten.

Toelichting

Het in dit artikel gewaarborgde recht is het recht dat door de artikelen [8 i en III-236 i van de Grondwet] gewaarborgd is. Overeenkomstig artikel 52 i, lid 2, van het Handvest vindt het toepassing onder de bij deze twee artikelen gestelde voorwaarden.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Ontwikkeling artikel

1994

Eenieder heeft het recht zich schriftelijk met verzoeken of bezwaren tot de overheid te wenden, die hierop dient te antwoorden.

2003

Iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat heeft het recht een verzoekschrift tot het Europees Parlement te richten.

2.

Toelichting

Het in dit artikel gewaarborgde recht is het recht dat door de artikelen [I-8 i en III-231 i] van de Grondwet gewaarborgd is. Overeenkomstig artikel 52, lid 2 i, van het Handvest vindt het toepassing onder de bij deze twee artikelen gestelde voorwaarden.

2003

Iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat heeft het recht een verzoekschrift tot het Europees Parlement te richten.

2003

Iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met zijn verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat heeft het recht een verzoekschrift tot het Europees Parlement te richten.

Toelichting

Het in dit artikel gewaarborgde recht is het recht dat door de artikelen [8 i en III-236 i van de Grondwet] gewaarborgd is. Overeenkomstig artikel 52 i, lid 2, van het Handvest vindt het toepassing onder de bij deze twee artikelen gestelde voorwaarden.

2004

Iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat heeft het recht een verzoekschrift tot het Europees Parlement te richten.