Artikel III-87: Verzoeken van Raad of lidstaat aan Commissie tot doen aanbeveling of voorstel

III-86
Artikel III-87
III-91

De Raad of een lidstaat kan de Commissie verzoeken een aanbeveling of een voorstel te doen betreffende aangelegenheden die onder artikel III-71 i, lid 4, artikel III-76 i, met uitzondering van lid 13, de artikelen III-83 i, III-90 i, III-91, artikel III-92, lid 3 en artikel III-228 i, vallen. De Commissie onderzoekt dit verzoek en legt haar conclusies onverwijld aan de Raad voor.

1.

Ontwikkeling artikel

2003

De Raad of een lidstaat kan de Commissie verzoeken een aanbeveling of een voorstel te doen betreffende aangelegenheden die onder [ex artikel 99, lid 4, ex artikel 104, met uitzondering van lid 14, de ex artikelen 111, 121, 122 en ex artikel 123, leden 4 en 5], vallen. De Commissie onderzoekt dit verzoek en legt haar conclusies onverwijld aan de Raad voor.

2003

De Raad van Ministers of een lidstaat kan de Commissie verzoeken een aanbeveling of een voorstel te doen betreffende aangelegenheden die onder artikel III-71 i, lid 4, artikel III-76 i, met uitzondering van lid 13, de artikelen III-83 i, III-90 i, III-91, artikel III-92, lid 3 en artikel III-228 i, vallen. De Commissie onderzoekt dit verzoek en legt haar conclusies onverwijld aan de Raad van Ministers voor.

2003

De Raad of een lidstaat kan de Commissie verzoeken een aanbeveling of een voorstel te doen betreffende aangelegenheden die onder artikel III-71 i, lid 4, artikel III-76 i, met uitzondering van lid 13, de artikelen III-83 i, III-90 i, III-91, artikel III-92, lid 3 en artikel III-228 i, vallen. De Commissie onderzoekt dit verzoek en legt haar conclusies onverwijld aan de Raad voor.

2004

De Raad of een lidstaat kan de Commissie verzoeken een aanbeveling of een voorstel te doen betreffende aangelegenheden die onder artikel III-179, lid 4 i, artikel III-184, met uitzondering van lid 13 i, de artikelen III-191 i en III-196 i, artikel III-198, lid 3 i en artikel III-326 i, vallen. De Commissie onderzoekt dit verzoek en legt haar conclusies onverwijld aan de Raad voor.