Artikel 38: Schending van de mensenrechten

37
Artikel 38
39

Het Hof van Justitie is bevoegd uitspraak te doen in elk beroep van een privé-persoon dat erop is gericht aan te tonen dat de Unie een van de bij de Grondwet gewaarborgde rechten van de mens heeft geschonden.

De voorwaarden voor instelling van dit beroep en de sancties waartoe het Hof van Justitie kan besluiten, worden in een constitutionele wet vastgelegd.