Handvest van Grondrechten

Verklaring voor de slotakte:

De conferentie neemt nota van de onderstaande toelichting bij het Handvest van de grondrechten, welke is opgesteld onder het gezag van het Praesidium van de Conventie die het Handvest heeft opgesteld [*] en welke is bijgewerkt onder de verantwoordelijkheid van het Praesidium van de Europese Conventie:

Toelichting

Document CIG 60/03 ADD 1 stelt:

(...) [Toelichting over te nemen uit document CONV 828/1/03 REV 1 van 31 juli 2003, dat bekend zal worden gemaakt in de C-serie van het Publicatieblad van de Europese Unie.]

Noot PDC [*]

Het gaat hier om de Conventie die in november 2000 in Nice is bijeengekomen.