Subsidiariteit, evenredigheid en nationale parlementen

Verklaring voor de Slotakte ad artikel 6 van het protocol over de toepassing van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel en ad artikel 8 van het protocol over de rol van de nationale parlementen van de lidstaten in de Europese Unie:

De lidstaten verstrekken de instellingen van de Unie de adressen van de onderdelen van hun nationale parlementen tot dewelke de instellingen zich moeten richten overeenkomstig het protocol over de toepassing van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel en het protocol over de rol van de nationale parlementen van de lidstaten in de Europese Unie.