Artikel 15: Leden van het Parlement

14
Artikel 15
16

De leden van het Parlement handelen en stemmen individueel en persoonlijk. Zij mogen niet gebonden zijn door instructies en geen bindend mandaat aanvaarden.

1.

Ontwikkeling artikel

1953

De afgevaardigden en de senatoren stemmen hoofdelijk en persoonlijk.

Zij stemmen zonder last.

1984

De leden van het Parlement handelen en stemmen individueel en persoonlijk. Zij mogen niet gebonden zijn door instructies en geen bindend mandaat aanvaarden.