Artikel 39: Bekendmaking van de wet

38
Artikel 39
40

Onverminderd het bepaalde in artikel 76 i, lid 4, van dit Verdrag, constateert de voorzitter van het onderdeel van de wetgevende autoriteit dat in laatste instantie uitdrukkelijk een besluit heeft genomen, dat de wetgevingsprocedure is beëindigd en laat hij de wet onverwijld bekendmaken in het Publikatieblad van de Unie.