Artikel 41: Het horen van betrokkenen

40
Artikel 41
42

Alvorens een maatregel vast te stellen, gaan de instellingen van de Unie, voor zover zulks mogelijk en dienstig is, over tot het horen van de betrokkenen, volgens een door de wet van de Unie voor te schrijven procedure.