Artikel III-226: Interne markt in landbouwproducten

III-225
Artikel III-226
III-227
 • 1. 
  De interne markt omvat mede de landbouw en de handel in landbouwproducten.
 • 2. 
  Behoudens andersluidende bepaling in de artikelen III-227 tot en met III-232, zijn de regels voor de totstandbrenging en de werking van de interne markt van toepassing op landbouwproducten.
 • 3. 
  De in bijlage I vermelde producten [*] vallen onder de artikelen III-227 tot en met III-232.
 • 4. 
  De werking en de ontwikkeling van de interne markt voor de landbouwproducten dienen gepaard te gaan met een gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

[*] Bijlage 1:

 

Hoofdstuk 1 Levende dieren

Hoofdstuk 2 Vlees en eetbare slachtafvallen

Hoofdstuk 3 Vis, schaal-, schelp- en weekdieren

Hoofdstuk 4 Melk en zuivelproducten; vogeleieren; natuurhonig

Hoofdstuk 5

 • 05.04 Darmen, blazen en magen van dieren, andere dan die van vissen, in hun geheel of in stukken
 • 05.15 Producten van dierlijke oorsprong, niet elders genoemd noch elders onder begrepen; dode dieren van de soorten bedoeld in de hoofdstukken 1 en 3, niet geschikt voor menselijke consumptie

Hoofdstuk 6 Levende planten en producten van de bloementeelt

Hoofdstuk 7 Groenten, planten, wortels en knollen, voor voedingsdoeleinden

Hoofdstuk 8 Eetbaar fruit; schillen van citrusvruchten en van meloenen

Hoofdstuk 9 Koffie, thee en specerijen, met uitzondering van maté (nr. 09.03)

Hoofdstuk 10 Granen

Hoofdstuk 11 Producten van de meelindustrie; mout; zetmeel; gluten; inuline

Hoofdstuk 12 Oliehoudende zaden en vruchten; allerlei zaden, zaadgoed en vruchten; planten voor industrieel en geneeskundig gebruik; stro en voeder

Hoofdstuk 13

 • ex 13.03 Pectine

Hoofdstuk 15

 • 15.01 Reuzel en ander geperst of gesmolten varkensvet; geperst of gesmolten vet van pluimvee
 • 15.02 Ruw of gesmolten rundvet, schapenvet en geitenvet, premier jus daaronder begrepen
 • 15.03 Varkensstearine; oleostearine; spekolie en oleomargarine, niet geëmulgeerd, niet vermengd en niet anderszins bereid
 • 15.04 Vetten en oliën van vis of van zeezoogdieren, ook indien geraffineerd
 • 15.07 Plantaardige vette oliën, vloeibaar of vast, ruw, gezuiverd of geraffineerd
 • 15.12 Gehydrogeneerde dierlijke of plantaardige vetten en oliën, ook indien gezuiverd doch niet verder bereid
 • 15.13 Margarine, kunstreuzel en andere bereide spijsvetten
 • 15.17 Afvallen, afkomstig van de bewerking van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was

Hoofdstuk 16 Bereidingen van vlees, van vis, van schaal-, schelp- en weekdieren

Hoofdstuk 17

 • 17.01 Beetwortelsuiker en rietsuiker, in vaste vorm
 • 17.02 Andere suiker; suikerstroop; kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd; karamel
 • 17.03 Melasse, ook indien ontkleurd
 • 17.05 Suiker, stroop en melasse, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen (vanillesuiker en vanillinesuiker daaronder begrepen), met uitzondering van vruchtensap, waaraan suiker is toegevoegd, ongeacht in welke verhouding

Hoofdstuk 18

 • 18.01 Cacaobonen, ook indien gebroken, al dan niet gebrand
 • 18.02 Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen en andere afvallen van cacao

Hoofdstuk 20 Bereidingen van groenten, van moeskruiden, van vruchten en van planten of plantendelen

Hoofdstuk 22

 • 22.04 Gedeeltelijk gegist druivenmost, ook indien de gisting op andere wijze dan door toevoegen van alcohol is gestuit
 • 22.05 Wijn van verse druiven; druivenmost waarvan de gisting door toevoegen van alcohol is gestuit (mistella daaronder begrepen)
 • 22.07 Appeldrank, perendrank, honigdrank en andere gegiste dranken
 • ex 22.08-09 (*) Ethylalcohol, al dan niet gedenatureerd, ongeacht de sterkte, verkregen uit landbouwproducten, vermeld in deze bijlage, met uitzondering van gedestilleerde dranken, likeuren en andere alcoholhoudende dranken; samengestelde alcoholische preparaten ("geconcentreerde extracten") voor de vervaardiging van dranken
 • ex 22.10 (*) Tafelazijn (natuurlijke en kunstmatige)

Hoofdstuk 23 Resten en afval van de voedselindustrie; bereid voedsel voor dieren

Hoofdstuk 24

 • 24.01 Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak; afvallen van tabak

Hoofdstuk 45

 • 45.01 Ruwe natuurkurk en kurkafval; gebroken of gemalen kurk

Hoofdstuk 54

 • 54.01 Vlas, ruw, geroot, gezwingeld, gehekeld of anders bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (rafelingen daaronder begrepen)

Hoofdstuk 57

 • 57.01 Hennep (Cannabis sativa), ruw, geroot, gezwingeld, gehekeld of anders bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (rafelingen daaronder begrepen)
 

2.

Ontwikkeling artikel

2003
 • 1. 
  De interne markt omvat mede de landbouw en de handel in landbouwproducten.
 • 2. 
  Voorzover in de [ex artikelen 33 tot en met 38] niet anders is bepaald, zijn de regels voor de instelling van de interne markt van toepassing op landbouwproducten.
 • 3. 
  De in [Bijlage I] vermelde producten vallen onder de artikelen 33 tot en met 38.
 • 4. 
  De werking en de ontwikkeling van de interne markt voor de landbouwproducten dienen gepaard te gaan met de totstandkoming van een gemeenschappelijk landbouwbeleid.

3.

Noot PDC

De ex-artikelen 33 tot en met 38 zijn de huidige ontwerp-artikelen III-118 tot en met III-123. De Bijlage I uit lid 3 staat niet in het CONV 725/03 document.

2003
 • 1. 
  De interne markt omvat mede de landbouw en de handel in landbouwproducten.
 • 2. 
  Voorzover in de artikelen III-123 tot en met III-128 niet anders is bepaald, zijn de regels voor de instelling van de interne markt van toepassing op landbouwproducten.
 • 3. 
  De in bijlage I vermelde producten vallen onder de artikelen III-123 tot en met III-128.
 • 4. 
  De werking en de ontwikkeling van de interne markt voor de landbouwproducten dienen gepaard te gaan met de totstandkoming van een gemeenschappelijk landbouwbeleid.

4.

Voetnoot bij lid 3

Deze bijlage, die overeenkomt met bijlage I van het EG-Verdrag, wordt nog opgesteld.

2003
 • 1. 
  De interne markt omvat mede de landbouw en de handel in landbouwproducten.
 • 2. 
  Voorzover in de artikelen III-123 tot en met III-128 niet anders is bepaald, zijn de regels voor de instelling van de interne markt van toepassing op landbouwproducten.
 • 3. 
  De in bijlage I [*] vermelde producten vallen onder de artikelen III-123 tot en met III-128.
 • 4. 
  De werking en de ontwikkeling van de interne markt voor de landbouwproducten dienen gepaard te gaan met de totstandkoming van een gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Noot [*] PDC bij lid 3

Bijlage I staat in document CIG 50/03 ADD 1, pagina's 9-12. Het betreft:

Hoofdstuk 1 Levende dieren

Hoofdstuk 2 Vlees en eetbare slachtafvallen

Hoofdstuk 3 Vis, schaal-, schelp- en weekdieren

Hoofdstuk 4 Melk en zuivelproducten; vogeleieren; natuurhonig

Hoofdstuk 5

 • 05.04 Darmen, blazen en magen van dieren, andere dan die van vissen, in hun geheel of in stukken
 • 05.15 Producten van dierlijke oorsprong, niet elders genoemd noch elders onder begrepen; dode dieren van de soorten bedoeld in de hoofdstukken 1 en 3, niet geschikt voor menselijke consumptie

Hoofdstuk 6 Levende planten en producten van de bloementeelt

Hoofdstuk 7 Groenten, planten, wortels en knollen, voor voedingsdoeleinden

Hoofdstuk 8 Eetbaar fruit; schillen van citrusvruchten en van meloenen

Hoofdstuk 9 Koffie, thee en specerijen, met uitzondering van maté (nr. 09.03)

Hoofdstuk 10 Granen

Hoofdstuk 11 Producten van de meelindustrie; mout; zetmeel; gluten; inuline

Hoofdstuk 12 Oliehoudende zaden en vruchten; allerlei zaden, zaadgoed en vruchten; planten voor industrieel en geneeskundig gebruik; stro en voeder

Hoofdstuk 13

 • ex 13.03 Pectine

Hoofdstuk 15

 • 15.01 Reuzel en ander geperst of gesmolten varkensvet; geperst of gesmolten vet van pluimvee
 • 15.02 Ruw of gesmolten rundvet, schapenvet en geitenvet, premier jus daaronder begrepen
 • 15.03 Varkensstearine; oleostearine; spekolie en oleomargarine, niet geëmulgeerd, niet vermengd en niet anderszins bereid
 • 15.04 Vetten en oliën van vis of van zeezoogdieren, ook indien geraffineerd
 • 15.07 Plantaardige vette oliën, vloeibaar of vast, ruw, gezuiverd of geraffineerd
 • 15.12 Gehydrogeneerde dierlijke of plantaardige vetten en oliën, ook indien gezuiverd doch niet verder bereid
 • 15.13 Margarine, kunstreuzel en andere bereide spijsvetten
 • 15.17 Afvallen, afkomstig van de bewerking van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was

Hoofdstuk 16 Bereidingen van vlees, van vis, van schaal-, schelp- en weekdieren

Hoofdstuk 17

 • 17.01 Beetwortelsuiker en rietsuiker, in vaste vorm
 • 17.02 Andere suiker; suikerstroop; kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd; karamel
 • 17.03 Melasse, ook indien ontkleurd
 • 17.05 Suiker, stroop en melasse, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen (vanillesuiker en vanillinesuiker daaronder begrepen), met uitzondering van vruchtensap, waaraan suiker is toegevoegd, ongeacht in welke verhouding

Hoofdstuk 18

 • 18.01 Cacaobonen, ook indien gebroken, al dan niet gebrand
 • 18.02 Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen en andere afvallen van cacao

Hoofdstuk 20 Bereidingen van groenten, van moeskruiden, van vruchten en van planten of plantendelen

Hoofdstuk 22

 • 22.04 Gedeeltelijk gegist druivenmost, ook indien de gisting op andere wijze dan door toevoegen van alcohol is gestuit
 • 22.05 Wijn van verse druiven; druivenmost waarvan de gisting door toevoegen van alcohol is gestuit (mistella daaronder begrepen)
 • 22.07 Appeldrank, perendrank, honigdrank en andere gegiste dranken
 • ex 22.08-09 (*) Ethylalcohol, al dan niet gedenatureerd, ongeacht de sterkte, verkregen uit landbouwproducten, vermeld in deze bijlage, met uitzondering van gedestilleerde dranken, likeuren en andere alcoholhoudende dranken; samengestelde alcoholische preparaten ("geconcentreerde extracten") voor de vervaardiging van dranken
 • ex 22.10 (*) Tafelazijn (natuurlijke en kunstmatige)

Hoofdstuk 23 Resten en afval van de voedselindustrie; bereid voedsel voor dieren

Hoofdstuk 24

 • 24.01 Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak; afvallen van tabak

Hoofdstuk 45

 • 45.01 Ruwe natuurkurk en kurkafval; gebroken of gemalen kurk

Hoofdstuk 54

 • 54.01 Vlas, ruw, geroot, gezwingeld, gehekeld of anders bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (rafelingen daaronder begrepen)

Hoofdstuk 57

 • 57.01 Hennep (Cannabis sativa), ruw, geroot, gezwingeld, gehekeld of anders bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (rafelingen daaronder begrepen)
2004
 • 1. 
  De interne markt omvat mede de landbouw en de handel in landbouwproducten.
 • 2. 
  Behoudens andersluidende bepaling in de artikelen III-227 tot en met III-232, zijn de regels voor de totstandbrenging en de werking van de interne markt van toepassing op landbouwproducten.
 • 3. 
  De in bijlage I vermelde producten [*] vallen onder de artikelen III-227 tot en met III-232.
 • 4. 
  De werking en de ontwikkeling van de interne markt voor de landbouwproducten dienen gepaard te gaan met een gemeenschappelijk landbouwbeleid.