Artikel 41: Geschillen tussen deelnemende Staten, of geschillen tussen Staten en de Gemeenschap

40
Artikel 41
42
  • 1. 
    Het Hof neemt als hoogste instantie kennis van geschillen die ontstaan over de toepassing of de uitleg van dit Statuut of van een wet van de Gemeenschap, waardoor tegenover elkaar zijn komen te staan:
    • hetzij deelnemende Staten onderling,
    • hetzij een of meer deelnemende Staten en de Gemeenschap.
  • 2. 
    Het Hof neemt kennis doordat beroep in cassatie is ingesteld of herziening is gevraagd van arresten of vonnissen, die door de rechtsprekende colleges van de Gemeenschap, welke hem alle ondergeschikt zijn, zijn geveld.