Artikel 42: Vorderingen tegen de Gemeenschap, Uitspraak bij toepassing Verdragen EGKS en EDG

41
Artikel 42
43
  • 1. 
    Het Hof neemt in eerste en laatste instantie kennis van alle vorderingen, die op wettige wijze tegen de Gemeenschap worden ingesteld, met inachtneming van de bepalingen van dit Statuut of van een wet van de Gemeenschap, waarbij bevoegdheid wordt verleend aan een ander rechtsprekend college.
  • 2. 
    Het Hof doet uitspraak in geschillen, die rijzen bij de toepassing van de Verdragen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en van de Europese Defensie Gemeenschap, overeenkomstig het in deze Verdragen bepaalde.