Artikel 80: Bijdragen van de deelnemende Staten aan de begroting

79
Artikel 80
81

De wijze van vaststelling en de hoogte van de bijdragen van de deelnemende Staten worden op voorstel van de Europese Uitvoerende Raad door de Raad van Nationale Ministers met eenparigheid van stemmen bepaald.