Artikel 81: Goedkeuring uitgaven van boekjaar door Europees Parlement

80
Artikel 81
82
  • 1. 
    De Europese Uitvoerende Raad legt de begroting ten uitvoer overeenkomstig de bepalingen van de in artikel 75 i bedoelde wet. Er kunnen geen credieten van het ene op het andere hoofdstuk worden overgeschreven dan na goedkeuring van het Parlement.
  • 2. 
    Op zijn laatst zes maanden na de afsluiting van het boekjaar legt de Europese Uitvoerende Raad het Parlement een ontwerp van wet voor, houdende goedkeuring van de rekening van uitgaven van dat boekjaar.