Artikel 7: Laissez-passer

6
Artikel 7
8

De Europese Uitvoerende Raad voorziet de leden en het hogere dienstpersoneel van de instellingen van de Gemeenschap van een laissez-passer. Deze laissez-passer worden door de autoriteiten van, de deelnemende Staten erkend als geldige reispapieren.