Artikel 8: Prerogatieven, immuniteiten en faciliteiten aan parlementsleden, advocaten-generaal en leden Hof

7
Artikel 8
9

De prerogatieven, immuniteiten en faciliteiten, die aan de leden van het Parlement zijn toegekend, worden geregeld door artikel 25 i van dit Verdrag.

De prerogatieven, immuniteiten en faciliteiten, aan de rechters en aan de advocaten-generaal van het Hof toegekend, worden geregeld overeenkomstig het Protocol inzake het Statuut van het Hof van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en voorts overeenkomstig de amendementen, die eventueel op deze beschikkingen zouden worden aangebracht, voor zover in dit Verdrag daarvan niet wordt afgeweken.