Artikel 9: Voorrechten en immuniteiten Raad van Nationale Ministers

8
Artikel 9
10

De leden van de Raad van Nationale Ministers en de hen officieel begeleidende personen genieten gedurende de uitoefening van hun functie en op hun reizen naar en van de plaats van de bijeenkomst de gebruikelijke voorrechten en immuniteiten.