Artikel 11: Immuniteiten en voorrechten voor personeel

10
Artikel 11
12

Een wet van de Gemeenschap bepaalt, op welke groepen van personeel van de Gemeenschap de beschikkingen van het voorgaande artikel geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn en de bepalingen, volgens welke de immuniteit van deze functionarissen kan worden opgeheven.

Een wet van de Gemeenschap kan te haren nutte een belasting voorschrijven op de wedden en bezoldigingen door haar aan haar functionarissen uitbetaald, voorzover voornoemde wedden en bezoldigingen gevrijwaard zijn van belastingen op het grondgebied van de deelnemende Staten ingevolge toepassing van dit Protocol.