Artikel 89: Besluitvormingsprocedure voor goedkeuring staatssteun

88
Artikel 89
90

De Raad kan op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement met gekwalificeerde meerderheid van stemmen alle verordeningen vaststellen, dienstig voor de toepassing van de artikelen 87 i en 88, en met name de voorwaarden voor de toepassing van artikel 88, lid 3 i, bepalen alsmede de van die procedure vrijgestelde soorten van steunmaatregelen.

1.

Ontwikkeling artikel

1957

De Raad kan met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel van de Commissie alle verordeningen vaststellen, dienstig voor de toepassing van de artikelen 92 i en 93, en met name de voorwaarden voor de toepassing van artikel 93, lid 3 i, bepalen alsmede de van die procedure vrijgestelde soorten van steunmaatregelen.

2002

De Raad kan op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement met gekwalificeerde meerderheid van stemmen alle verordeningen vaststellen, dienstig voor de toepassing van de artikelen 87 i en 88, en met name de voorwaarden voor de toepassing van artikel 88, lid 3 i, bepalen alsmede de van die procedure vrijgestelde soorten van steunmaatregelen.