Artikel 94: Raad stelt verordeningen vast op voorstel van de Commissie

93
Artikel 94
95

De Raad kan met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel van de Commissie alle verordeningen vaststellen, dienstig voor de toepassing van de artikelen 92 i en 93, en met name de voorwaarden voor de toepassing van artikel 93, lid 3 i, bepalen alsmede de van die procedure vrijgestelde soorten van steunmaatregelen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting Nederlandse regering

Dit artikel voorziet in uitvoeringsvoorschriften voor de toepassing van de artikelen 92 i en 93 i van de Raad van Ministers, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel van de Commissie vast te stellen. De totstandkoming van deze ordeningen is echter geen voorwaarde voor de toepassing van die artikelen; bij gebreke van de uitvoeringsbepalingen gelden de bepalingen van de artikelen 92 en 93 zoals zij luiden.

2.

Ontwikkeling artikel

1957

De Raad kan met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel van de Commissie alle verordeningen vaststellen, dienstig voor de toepassing van de artikelen 92 i en 93, en met name de voorwaarden voor de toepassing van artikel 93, lid 3 i, bepalen alsmede de van die procedure vrijgestelde soorten van steunmaatregelen.

2002

De Raad kan op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement met gekwalificeerde meerderheid van stemmen alle verordeningen vaststellen, dienstig voor de toepassing van de artikelen 87 i en 88, en met name de voorwaarden voor de toepassing van artikel 88, lid 3 i, bepalen alsmede de van die procedure vrijgestelde soorten van steunmaatregelen.