Artikel 42: Mededingings- en staatssteunregels voor handel in landbouwprodukten

41
Artikel 42
43

De bepalingen van het hoofdstuk over regels betreffende de mededinging zijn op de voortbrenging van en de handel in landbouwprodukten slechts in zoverre van toepassing, als door de Raad met inachtneming van de in artikel 39 i vermelde doeleinden zal worden bepaald binnen het raam van de bepalingen en overeenkomstig de procedure van artikel 43, leden 2 en 3 i.

De Raad kan niet name machtiging geven tot het verlenen van steun

 • a) 
  ter bescherming van door structurele of natuurlijke omstandigheden benadeelde bedrijven,
 • b) 
  in het kader van economische ontwikkelingsplannen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting Nederlandse regering

Zolang de Raad geen beslissing heeft genomen - gedurende de beide eerste etappes bij unanimiteit en daarna met gekwalificeerde meerderheid van stemmen , zijn de deelnemende landen niet gebonden aan de concurrentieregels van het Verdrag, hetgeen vooral van belang is voor de subsidiepolitiek.

2.

Ontwikkeling artikel

1957

De bepalingen van het hoofdstuk over regels betreffende de mededinging zijn op de voortbrenging van en de handel in landbouwprodukten slechts in zoverre van toepassing, als door de Raad met inachtneming van de in artikel 39 i vermelde doeleinden zal worden bepaald binnen het raam van de bepalingen en overeenkomstig de procedure van artikel 43, leden 2 en 3 i.

De Raad kan niet name machtiging geven tot het verlenen van steun

 • a) 
  ter bescherming van door structurele of natuurlijke omstandigheden benadeelde bedrijven,
 • b) 
  in het kader van economische ontwikkelingsplannen.
2002

De bepalingen van het hoofdstuk over regels betreffende de mededinging zijn op de voortbrenging van en de handel in landbouwproducten slechts in zoverre van toepassing, als door de Raad met inachtneming van de in artikel 33 i vermelde doeleinden zal worden bepaald binnen het raam van de bepalingen en overeenkomstig de procedure van artikel 37, leden 2 en 3 i.

De Raad kan met name machtiging geven tot het verlenen van steun:

 • a) 
  ter bescherming van door structurele of natuurlijke omstandigheden benadeelde bedrijven;
 • b) 
  in het kader van economische ontwikkelingsplannen.