31013 - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van de provinciale staten

Dit wetsvoorstel werd op 20 april 2007 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Balkenende i, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ter Horst i, en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de wet van 2 november 2006 (Stb. 549) heeft verklaard dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten.

De eerste lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten i.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten) en gepubliceerd in het Staatsblad op 15 juli 2008 (Stb. 2008, 273).

2.

Kerngegevens

Ingediend
20 april 2007

Volledige titel
Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van de provinciale staten

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, J.P. (Jan Peter) Balkenende i
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, G. (Guusje) ter Horst i
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten i

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Met dit voorstel van wet wordt in verband met het bepaalde in artikel 137 van de Grondwet het voorstel tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten, vastgesteld bij wet van 2 november 2006 (Stb. 549), met het oog op de tweede lezing daarvan opnieuw aanhangig gemaakt.

Voor de toelichting verwijzen wij naar de desbetreffende tussen de regering en de Staten-Generaal gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken II 2004/05 en 2005/06, 29 978; Handelingen II, 2005/06, nr. 85, blz. 5197–5203 en 5258–5259; Kamerstukken I 2006/07, 29 978; Handelingen I, 2006/07, nr. 4, blz. 140–147 en 153–155).

De Minister-President, minister van Algemene Zaken, J. P. Balkenende

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, G. ter Horst

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A. Th. B. Bijleveld-Schouten

4.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van verbetering ingediend.

5.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

6.

Documenten

(20 stuks, sortering chronologisch)   sortering omkeren

2 20 april 2007, koninklijke boodschap, nr. 1     KST106662
Koninklijke boodschap - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten
publicatie: 26 april 2007
 
2 20 april 2007, voorstel van wet, nr. 2     KST106663
Voorstel van wet - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten
publicatie: 26 april 2007
 
2 20 april 2007, memorie van toelichting, nr. 3     KST106664
Memorie van toelichting - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten
publicatie: 26 april 2007
 
2 20 april 2007, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4     KST106665
Advies en nader rapport - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten
publicatie: 26 april 2007
 
2 21 juni 2007, verslag, nr. 5     KST108182
Verslag - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten
publicatie: 25 juni 2007
 
2 8 oktober 2007, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6     KST110750
Nota n.a.v. het verslag - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten
publicatie: 10 oktober 2007
 
2 4 december 2007, motie, nr. 7     KST113279
Motie over de mogelijkheid om af te wijken van de hoofdregel dat de burgemeester en de commissaris van de Koningin voorzitter van resp. gemeenteraad en provinciale staten zijn - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten
publicatie: 10 december 2007
 
2 28 januari 2008, behandeling, pag. 2462-2472     HAN8213A29
Behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten (31013)  -
vergadering: 4 december 2007
 
2 4 februari 2008, stemming(en), pag. 2619-2619     HAN8218A09
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten (31013), en over de motie-Van Beek/Heijnen over wijziging van de Gemeente- en de Provinciewet (31013, nr. 7)  -
vergadering: 11 december 2007
 
1 12 februari 2008, voorlopig verslag, nr. A     KST115276
Voorlopig verslag
publicatie: 15 februari 2008
 
1 24 april 2008, memorie van antwoord, nr. B     KST117788
Memorie van antwoord - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten
publicatie: 25 april 2008
 
1 26 mei 2008, nota van verbetering, nr. C     KST118610
Nota van verbetering - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten
publicatie: 28 mei 2008
 
1 2 juni 2008, nadere memorie van antwoord, nr. D     KST118901
Nadere memorie van antwoord - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten
publicatie: 3 juni 2008
 
1 3 juni 2008, eindverslag, nr. E     KST119033
Eindverslag - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten
publicatie: 5 juni 2008
 
1 1 juli 2008, behandeling, pag. 1416-1435     HAN8307A03
Behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht (31012) en het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten (31013)  -
vergadering: 17 juni 2008
 
1 1 juli 2008, behandeling, pag. 1435-1446     HAN8307A04
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht (31012) en het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten (31013)  -
vergadering: 17 juni 2008
 
1 7 juli 2008, stemming(en), pag. 1450-1450     HAN8310A03
Stemmingen over het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht (31012) en het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten (31013)  -
vergadering: 24 juni 2008
 
S 15 juli 2008, bekendmaking wet, Stb. 2008, 273    
Wet van 27 juni 2008 tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten -
 
V 18 juni 2010, 31013     BLG69434
Evaluatie Hoofdstuk 7 Grondwet (bijlage bij 31013,nr.F) -
 
1 18 juni 2010, brief, nr. F     KST31013F
BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten
 

7.

Woordvoerders

8.

Andere bronnen

9.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.