Artikel 191: Openbare uitoefening van Godsdienst

190
Artikel 191
192

Geene openbare oefening van Godsdienst kan worden belemmerd, dan in gevalle dezelve de openbare orde of veiligheid zoude kunnen storen.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Niemand zal met eenig orde's-kleed, of teeken, van een Kerklijk Genootschap, buiten zijn Kerkgebouw verschijnen.

1814

Alle openbare uitoefening van Godsdienst wordt toegelaten, voor zoo verre dezelve niet kan gerekend worden eenige stoornis aan de publieke orde en rust te zullen toebrengen.

1815: art 193, 1840: art 191, 1848: art 167, 1887: art 170, 1917: art 170, 1922: art 171, 1938: art 177, 1948: art 177, 1953: art 184, 1956: art 184, 1963: art 184, 1972: art 184