Artikel 167: Openbare uitoefening van Godsdienst

166
Artikel 167
168

Alle openbare godsdienstoefening binnen gebouwen en besloten plaatsen wordt toegelaten, behoudens de noodige maatregelen ter verzekering der openbare orde en rust.

Onder dezelfde bepaling blijft de openbare godsdienstoeffening buiten de gebouwen en besloten plaatsen geoorloofd, waar zij thans naar de wetten en reglementen is toegelaten.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Niemand zal met eenig orde's-kleed, of teeken, van een Kerklijk Genootschap, buiten zijn Kerkgebouw verschijnen.

1814

Alle openbare uitoefening van Godsdienst wordt toegelaten, voor zoo verre dezelve niet kan gerekend worden eenige stoornis aan de publieke orde en rust te zullen toebrengen.

1815: art 193, 1840: art 191, 1848: art 167, 1887: art 170, 1917: art 170, 1922: art 171, 1938: art 177, 1948: art 177, 1953: art 184, 1956: art 184, 1963: art 184, 1972: art 184